Belastingkrediet vir kinders teenoor verdiensteinkrediet

Gelukkige moeder en kind

Die Kinderbelastingkrediet (CTC) en die verdienste-inkomstebelastingkrediet (EITC) is nie onderling uitsluitend nie. As u aan die vereistes vir afhanklike kinders en inkomste voldoen, kan u beide op u belastingopgawe eis. As u nie die volle bedrag van die CTC kan eis nie, kan u die ekstra kinderbelastingkrediet (ACTC) eis om 'n gedeelte van die oorblywende kredietbedrag te ontvang. Die EITC is ook beskikbaar vir individue sonder kinders.
hartwurm voorkoming vir honde sonder voorskrif van die veearts

Die afhanklike kindertoets

Beide die CTC en EITC gebruik a ses tand toets om vas te stel of 'n kind afhanklik is. Versuim om aan een van die kriteria te voldoen, lei tot die onbevoegdheid om die krediet te eis. 1. Ouderdom: Die CTC vereis dat die kind 16 of jonger is. Die EITC laat toe dat krediet geëis word vir afhanklikes van nie meer as 19 jaar oud nie, of 25 as die kind 'n voltydse student is.
 2. Verhouding: Die kind moet die eiser se biologiese of aangenome seun of dogter, stiefkind, pleegkind of hul biologiese broer, suster, stiefbroer of stiefsuster wees. Afstammelinge van familielede word by die kriteria ingesluit, wat beteken dat kleinkinders, niggies of nefies ook kan kwalifiseer.
 3. Ondersteuning: Die kind mag nie meer as die helfte van hul eie ondersteuning bied nie.
 4. Afhanklik: die eiser moet verklaar dat die kind afhanklik is van hul belastingopgawe. Dit beteken dat die kind nie 'n belastingopgawe kan indien waarin hy beweer dat hy nie 'n afhanklike van iemand anders is nie.
 5. Burgerskap: Die kind moet 'n Amerikaanse burger, burger of vreemdeling wees.
 6. Koshuis: Met enkele uitsonderings op oorlede of ontvoerde kinders, moet die kind langer as ses maande van die jaar by die eiser woon.
verwante artikels
 • Is ek geregtig op 'n werkende gesinsbelastingkrediet?
 • Wat is die lae-inkomstebelastingkrediet?
 • Afhanklike belastingaftrekkings

Die enigste verskil tussen die afhanklike toetse vir die twee krediete is die ouderdomsvereiste. Daarbenewens is die EITC beskikbaar vir individue sonder afhanklikes.

Die verdienste-inkomstebelastingkrediet verduidelik

Die EITC is 'n belastingkrediet wat aan individue met 'n lae inkomste aangebied word. Om vir die krediet te kwalifiseer, moet die belastingbetaler nie meer as die maksimum toegelate bedrag verdien nie. Hulle hoef nie 'n afhanklike kind te hê nie, maar die bedrag van die krediet verhoog as dit wel gebeur. Die spesifieke bedrag van die krediet hang af van die verdienste van die eiser. Elke jaar begin die IRS nuut inkomste perke en krediet bedrae .

hoe om roes van batterykontakte te verwyder

Die eiser moet self in diens wees, maar hulle kan selfstandig wees. As die kredietbedrag die belastingpligtige se totale belastingaanspreeklikheid onder nul verminder, is hulle geregtig op die terugbetaling van die oorblywende bedrag.Die kinderbelastingkrediet verduidelik

Die CTC voorsien belastingbetalers van afhanklike kinders tot $ 1.000 belastingkrediet per kind. Die krediet is slegs op vorms 1040, 1040A of 1040NR opeisbaar. Die totale bedrag van die krediet hang af van die belastingpligtige se inkomste en verminder nadat die belastingpligtige die toelaatbare maksimum inkomste oorskry:

 • Getroud inhandig: $ 110,000
 • Getroud inhandig apart: $ 55,000
 • Alle ander belastingbetalersstatusse: $ 75,000

Die krediet vir belastingbetalers wat meer as die maksimum verdien, word met 5 persent van hul oortollige verdienste verminder. Om byvoorbeeld die krediet te bepaal vir 'n getroude belastingbetaler wat afsonderlik 'n inkomste van $ 60.000 indien, vermenigvuldig u die $ 5000 van die bykomende inkomste met 5 persent (.05). Die resultaat is $ 250,00. Trek dan $ 250 af van die maksimum toegelate krediet van $ 1.000. Die resultaat, $ 750,00, is wat die belastingbetaler vir 'n afhanklike kind kan eis.Anders as die EITC, is die CTC egter nie 'n terugbetaalbare krediet nie. Dit beteken dat enige bedrag van die krediet wat oorbly nadat die belastingbetaler hul belastingaanspreeklikheid heeltemal uit die weg geruim het, nie aan hulle terugbesorg word nie. In plaas daarvan kan die belastingbetaler die addisionele kinderbelastingkrediet eis Vorm 8812 . Die ACTC betaal 15 persent van die oortollige bedrag van die CTC terug aan die belastingbetaler.Eis op die EITC, CTC en ACTC

Die EITC en CTC sluit nie mekaar uit nie. Dit beteken dat u beide op u belastingopgawe kan eis, op voorwaarde dat u aan elke ses kredietwaardigheidstoets voldoen. Onthou dat elkeen 'n ander afhanklike ouderdom het. As u nie 'n terugbetaling vir die CTC ontvang nie, kan u die ACTC eis.

hoe om gebreekte glas op te ruim

Kundiges soos Suze Orman en Dave Ramsey meld dat u nooit 'n terugbetaling moet ontvang nie. Hierdie advies berus egter op die feit dat finansiële kundiges enige terugbetaling as 'n oorbetaling aan die regering beskou. Omdat oorbetaling beteken dat u die afgelope jaar nie beheer oor u geld gehad het nie omdat dit in IRS-hande was, beskou hulle terugbetalings as 'n aanduiding dat die belastingpligtige hul belastingverpligting nie behoorlik bereken het nie.

Kundiges verklaar nie dat u nie belastingkrediete mag eis of terugbetalings moet aanvra as u daarop geregtig is nie. As u dus kwalifiseer vir die EITC, CTC of ACTC, moet u die regte vorms invul om dit met u terugkeer op te eis.